לירן זילברמן

Iron Man

Israel

Play In

Smash Box Arena Vr

SkyFront Vr

Fifa 2020

Rank

Semi

Pro

Pro

Stats

Season  Year  Matches      Win     Games     Man Of the Match    Kills\Goals     League            Game

1

2019

11

5

24

1

74

LIVE

SmashBox

1

2018

5

4

14

3

370

VAL

SkyFront 

VAL WORLD CHAMPIONS

Best Season Player
SkyFront - VAL

 קריית מוצקין, דרך עכו 271 מרכז מסחרי נווה גנים

טלפון: 04-8733488

© כל הזכויות שמורות לויראליטי

1bcc0f0aefe71b2c8ce66ffe8645d365.png