עדי זאיקה

Goddess

Israel

Play In

Smash Box Arena Vr

SkyFront Vr

Rank

Semi

Pro

Stats

Season  Year  Matches      Win     Games     Man Of the Match    Kills\Goals     League            Game

1

2019

14

6

32

2

136

LIVE

SmashBox

1

2018

6

5

16

2

349

VAL

SkyFront 

VAL WORLD CHAMPIONS

 קריית מוצקין, דרך עכו 271 מרכז מסחרי נווה גנים

טלפון: 04-8733488

© כל הזכויות שמורות לויראליטי

1bcc0f0aefe71b2c8ce66ffe8645d365.png