תקנון השתתפות בליגות וטורנירים

-הקדמה -

מסמך זה מהווה תקנון ההשתתפות והחוקים הרשמי של כלל הליגות וטורנירים ב LIVE  (להלן: "המוקדמות" או "הטורניר" או "ליגה"), המאורגנים ע"י LIVE או חברי צוות או גוף המונה מטעם LIVE(להלן: "LIVE", "הנהלת הטורניר והליגות", "המארגנים").

עצם הרשמה והשתתפות בטורניר מהווה הסכמה מלאה ובלתי חוזרת לכל התנאים והחוקים המובאים בתקנון זה. בעת שנתגלתה הפרה של אחד המשתתפים בטורניר באחד או יותר מתנאי תקנון זה על פי הבנת ושיקול דעתם הבלעדי של המארגנים, רשאים הם לנקוט בפעולה משמעתית כלפי המשתתף, ואף לבטל השתתפותו בטורניר או לפסול זכייתו. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועד לכל המגדרים.

-כללי-

מארגנת הטורנירים והליגות הינה LIVE או חברי צוות או גוף מטעמה בלבד.

הטורנירים והליגות יתקיימו בזמנים ובשעות שנקבעו ופורסמו באתר LIVE בכתובת https://www.live-il.net.

הנהלת LIVE  שומרת לעצמה את כל הזכויות הקשורות לניהול, ארגון ופיקוח על הטורניר, לרבות זכויות שידור המשחקים המשוחקים בטורניר ובליגות, וכן שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת כפי שימצא לנכון ועל פי שיקולה הבלעדי. ככל שיעשה שינוי בתקנון זה לאחר תחילת הטורניר ואו הליגות, תשאף ההנהלה לעדכן את כל המשתתפים המושפעים בהקדם האפשרי.

-השתתפות בליגות וטורנירים-

כל אדם אשר חפץ להשתתף בטורנירים ובליגות יכול לעשות זאת תחת התנאים הבאים:

1. כינוי המשתתף אינו פוגעני.

2. נרשם פעם אחת בלבד.

3.כל שחקן החפץ להרשם ירשם אך ורק דרך אתר LIVE באזור המיועד לרישום לטורנירים וליגות.

4. בהרשמה לטורניר\ליגה השחקן מאשר כי תמונות וסרטונים שצולמו במהלך הליגה\טורניר יפורסמו באתר LIVE,רשתות חברתיות והיכן שהנהלת LIVE תבחר ליח"צ.

5. השתתפות בליגות וטורנירים לשחקנים מתחת לגיל 18 יש צורך באישור הורים. (הצוות ישמח לעזור ולתת מענה טלפוני להורה במקום אישור בכתב)

השתתפות השחקנים בטורניר\ליגה טעונה אישור הנהלת הטורניר\ליגה – ככל שלא ניתן אישור הרשמה, המשתתף לא יחשב כרשום. ניתן לצפות ברשימת השחקנים המאושרים להשתתפות באתר LIVE.

-כללי התנהגות-

כל המשתתפים בטורניר\ליגות מתחייבים לפעול ע"פ הוראות התקנון זה, ולשחק ברוח ספורטיבית ובצורה הוגנת. העלבות או שפה בוטה מכל סוג כלפי משתתף או נציג מטעם ההנהלה אסורים בתכלית האיסור.

במקרה של התנהגות בלתי הולמת מצד שחקן, תפעל ההנהלה משמעתית נגדו כפי שמתואר להלן, על פי חומרת המעשה ושיקול דעתה.

1. צהוב– המשתתף ימשיך את משחקיו, אך תירשם לו אזהרה.

2. כתום - אזהרה מסוג חמור יותר. מהווה אזהרה אחרונה לפני נקיטת פעולה משמעתית.

3. אדום - השחקן יפסיד ללא קשר לתוצאת המשחק בפועל, ויישא בהשלכות של הפסד -ירידה לבית מפסידים, הדחה וכ"ו.

4. הרחקה – השחקן מורחק לאלתר. כל משחקיו העתידיים יבוטלו והשתתפותו תבוטל.

-איחורים-

במקרה של איחור שחקן למשחק ע"פ לוח הזמנים, תינתן הארכה של עד 15 דקות ממועד תחילת המשחק המקורי, וירשם לשחקן איחור. היה ועברה הארכה והשחקן המאחר לא הופיע יקבל השחקן הפסד טכני.

-תוצאות המשחק-

המשחק של כל משתתף יצולם בעזרת תוכנת OBS. על המשתתף לבצע צילום מסך מתוך המשחק על מנת להציג את תוצאת המשחק (במידה ולא שוחק המשחק במתחם ויראליטי ק.מוצקין)

שופט מטעם הטורניר\ליגה יציין בדו"ח שיפוט את תוצאת המשחק, במידה ואחד השחקנים עבר עבירה רשאי השופט לקבוע הפסד טכני לאותו שחקן.

-שונות-

במצב מסוים יש לעקוב אחר הוראות המנהל ולא אחר הוראות התקנון. החוקים יאכפו על בסיס הרוח הספורטיבית והמשחק ההוגן, ולא על בסיס התקנה היבשה.

במידה ואם נוצרה  מחלוקת בין אחד השחקנים לאנשי צוות של הליגה\טורניר, פרשנותו של חבר הצוות קובעת. באם יש צורך יוכל השחקן לערער על החלטתו של איש הצוות בכתב לאימייל להנהלת הליגה והטורנירים.

טורניר: הטורניר יסתיים כאשר נותר משתתף אחד בלבד, וכל שאר המשתתפים הודחו מהטורניר (לא נותרו עוד משחקים). במקרים אחרים, הנהלת הטורניר רשאית להחליט.

ליגה: הליגה מסתיימת בסיום המחזור האחרון ואו משחק הגמר בפלייאוף במידה וקיים כאשר יש זוכה אחת בלבד. במקרה של עבירה מסוימת הנהלת הליגה רשאית לפסול משחק\קבוצה.

הנהלת הליגה רשאית לשלב שחקנים מחו"ל.

בליגות קבוצתיות במידה ושחקן לא מוצא בני זוג רשאי השחקן להרשם כיחיד והנהלת הליגה תצוות אותו לקבוצה פנויה.

בכל ליגה\טורניר במידה ואם יהיו מספיק שחקנים\קבוצות ברמה מסוימת אותם שחקנים\קבוצות ישחקו בליגה\טורניר באותה רמה.

-מסלולים-

ליגה -

מסלול זהב : עלות של 205 ש"ח לאדם לאורך העונה.  מקנה השתתפות בליגה (בין 7-11 מחזורים לפחות כולל פלייאוף במידה ומתקיים), שימוש במתקני ויראליטי בעת משחקי המחזור (עמדות VR, חדר PS, מכונת קפה וכ'ו) , לפחות 4 אימונים ללא עלות בתאום מראש, חבר מועדון ויראליטי ללא עלות (מקנה שעת משחק חינם + שעה חינם ביום ההולדת). 

מסלול כסף : עלות של 150 ש"ח לאדם לאורך העונה. מקנה השתתפות בליגה ושימוש במתקני ויראליטי בעת משחקי המחזור (עמדות VR, חדר PS, מכונת קפה וכ'ו), הנחה של 50% ברכישת חבר מועדון ויראליטי.

טורניר-

מסלול זהב: העלות רשומה בדף הטורניר (המחיר תלוי בטורניר ואורכו), מקנה השתתפות בטורניר, שימוש במתקני ויראליטי בעת הטורניר (עמדות VR, חדר PS, מכונת קפה וכ'ו), שעת משחק במציאות מדומה, אימון ניסיון חינם של לפחות 15 דקות בתאום מראש.

מסלול כסף : העלות רשומה בדף הטורניר (המחיר תלוי בטורניר ואורכו), מקנה השתתפות בטורניר, שימוש במתקני ויראליטי בעת הטורניר (עמדות VR, חדר PS, מכונת קפה וכ'ו).

 קריית מוצקין, דרך עכו 271 מרכז מסחרי נווה גנים

טלפון: 04-8733488

© כל הזכויות שמורות לויראליטי